the thing you can''t be without...Ven obchodn partner,

trh s informano-komunikanmi technolgiami na Slovensku u niekoko rokov kontinulne rastie. Potae pribdaj vo firmch i domcnostiach, na radoch i kolch a najm v podnikovej sfre stpaj poiadavky na spoahlivos, vkonnos, bezpenos, otvorenos a integrciu IT technolgi. Zloitos problematiky a komplexn dopad fungovania podnikovej IT infratruktry na spenos podnikania robia z dodvateov technolgi priamo spoluhrov spechu. Pre technologick firmy je to vzva a zrove zvzok.
Naa spolonos, X-Tech, s.r.o. s prevane regionlnym psobenm, ponka irok sortiment vznamnch vrobcov v oblasti kancelrskej, vpotovej a telekomunikanej techniky. Zabezpeujeme kvalitn zkazncky a predajn servis spojen s komplexnmi zrunmi a pozrunmi slubami. Okrem formy predaja a servisu jednotlivcom ako koncovm zkaznkom, ponkame ucelen rieenia starostlivosti pre mal, stredn a vie podniky. Projektujeme a intalujeme systmy truktrovanej kabele poda aktulnych noriem a predpisov. Samozrejmosou s aj prepojenia segmentov postaven na bze optickch vlkien alebo mikrovlnnej rdiovej technolgie. K zkaznkom sa sname pristupova individulne a poskytn im tak rieenia, ktor s plne prispsoben jeho poiadavkm a potrebm.
Spolonos psob na trhu od roku 2000, vtedy ete ako fyzick osoba, ktor sa postupom asu vypracovala na spoahlivho protihra v konkurennom boji a od roku 2004 transformciou na spolonos s ruenm obmedzenm psob na trhu a dodnes. Hlavnm cieom od zaiatku zaloenia bolo by spoahlivm partnerom, ktormu sa d v kadej chvli dverova.
V poiatkoch psobenia bolo prevaujcou innosou maloobchodn predaj vpotovej techniky a zabezpeovanie servisu pre firemnch zkaznkov. Postupom asu sa sortiment spolonosti rozril o predaj a servis naviganch GPS zariaden, a tvorbu softvrovch produktov na mieru pre zkaznka. Po transformcii sme nezostali ahostajn trhovmu prostrediu a rozirovanie ponkanch sluieb pokraovalo. Pribudli dodvky spotrebnho materilu a kancelrskeho vybavenia pre zkaznkov a zaali sme s predajom, koleniami a servisnou podporou ekonomickch softvrovch produktov. Jednou z alch priamych innost spolonosti je vykonvanie zrunho a pozrunho servisu pre mal domce spotrebie pre niektor vznamn spolonosti na Slovensku. Zameriavame sa aj na realizciu internetovch prezentci pre zkaznka spojen s kompletnm vybavenm administrcie, nvrhu a drby. Nai technici s fundovan odbornci vo svojej oblasti, pravidelne absolvuj kolenia a roziruj svoje znalosti. S pripraven riei Vae problmy z oblasti IT. Servis poskytujeme v naom servisnom stredisku alebo priamo u zkaznka. Zkaznk m na vber jednorazov servis, alebo aj monos servisnej zmluvy, i kompletnho outsorcingovho rieenia.

o Vm ponkame :

- vpotov, kancelrsku a telekomunikan techniku
- nvrh, intalcia a sprva telefnnych stredn
- servis, intalcia a drba zariaden IT
- navigan GPS prstroje
- elektronick registran pokladne
- servis elektrospotrebiov
- renovcia a dodvky spotrebnho materilu pre kanc. zariadenia
- projektovanie a realizcia potaovch siet
- tvorba internetovch prezentci
- predaj, servis a kolenia ekonomickch softvrov
- tvorba softvru na mieru pre zkaznka

al rozvoj a cestu vid naa spolonos jednoznane v oblasti zvyovania kvality a rozsahu poskytovanch komplexnch sluieb do oblasti IT. Verme, e sa na ns obrtite a my Vae poiadavky zrealizujeme k Vaej spokojnosti a staneme sa aj Vam IT partnerom.